Driftsløsninger

Å tegne en driftsavtale med Presto IT betyr å sette bort hele eller deler av ansvaret for IT-anlegget. Dette kan innebære alt fra at vi forplikter oss til å ta ansvar for nødvendig drift av servere og infrastruktur, til at vi tar totalansvaret for kundens IT-drift, på lik linje med en intern IT-avdeling. Preventive tiltak for å eliminere driftstrusler vil være en naturlig del av avtalen.

Fordeler:

Fast pris på tjenester - mer forutsigbare IT-kostnader
Mange problemer oppdages før de gir utslag i driftsstans
Fjernhjelp gir raskere respons og lavere kostnader

En driftsavtale kan bl.a omfatte:

Rådgivning
  kartlegging
  oppgraderinger
  investeringer
  innkjøp
  nytenkning og driftsutvikling
  sikkerhet

Innkjøp og installasjon
  maskinvare
  programvare

Preventive tiltak
  overvåking av servere
  backup
  jevnlig loggsjekk

Feilsøk og -retting
  servere
  klientmaskiner

Brukerstøtte
  kontorprogramvare
  økonomiprogramvare

Ta kontakt om du har spørsmål eller for et uforpliktende tilbud!